پیمانکاری کلیه پروژه های سیویل، تاسیسات، برق، محوطه سازی، فضای سبز

شرکت آرش آشیان دنا از آغاز فعالیت خود و زمان تاسیس تا بحال با نهادینه کردن سیستم پروژه محور در سیستم مدیریتی خود سعی کرده است در پروژه های مختلف انجام وظیفه نموده و خدمات مطلوب و مورد انتظار کارفرمایان محترم را ارائه نماید، در همین راستا بر اساس خدمات تعیین شده از سوس مدیران خود آمادگی لازم جهت اجرای پروژه های زیر یا انجام خدمات مذکور را دارد:

  • انجام امور پیمانکاری کلیه پروژه های سیویل
  • انجام امور پیمانکاری کلیه پروژه های مربوط به تاسیسات
  • انجام امور پیمانکاری کلیه پروژه های مربوط به برق
  • انجام امور پیمانکاری کلیه پروژه های مربوط به محوطه سازی
  • انجام امور پیمانکاری کلیه پروژه های مربوط به فضای سبز